FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kanál spájací


kanál spájací

- časť komunikačnej sústavy, v ktorej tečie signál. Spájací kanál siaha od miesta oddelenia vedenia nosnej informácie u odosielateľa až po miesto je spojenia s nosnou informáciou u prijímateľa. Spájací kanál pokrýva celú dráhu oddeleného spracúvania a prenosu nosnej informácie od znaku u odosielateľa po znak u prijímateľa. Na istom mieste by mal mať fyziologickú kvalitu dostredivých a odstredivých nervových dráh a v nich prebiehajúcich dejov, event. kvalitu dejov v asociačných nervových spojoch ( L340;155).