FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kamlah, w. - život


Kamlah, W. - život

* 3. 9. 1905

...
Štúdium muzikológie, dejín a filozofie.

...
Činný hudobne.

...
Asistentom v Historickom seminári g"pojem.php?obl=Ttingenskej univerzity"
Počas nacistického režimu zbavený možnosti učiť.

1945
Docentom a neskôr mimoriadnym profesorom pre filozofiu v G"pojem.php?obl=Ttingen a "
Hannoveri.

1954
Riadnym profesorom na erlangenskej univerzite.

+24. 9. 1976