FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kalvinizmus


kalvinizmus

- druh protestantizmu založený J. Kalvínom v období reformácie. Kalvinizmus zvítazil najprv v Ženeve a rychlo nadobudol celoeurópsky význam, prenikol do Francúzska (hugenoti), Škótska, Anglicka (puritáni), Uhorska, Čiech, Nemecka a i.

Charakteristickou črtou kalvinizmu je téza o absolutnej predurčenosti: ľudia sa delia na vyvolených a zavrhnutých. Vyvolení sú ešte pred narodením bohom vyvolení k nebeskej blaženosti, druhí k večným pekelným mukám. Toto nemôže zmeniť ani konanie človeka, ani jeho viera, lebo človek sa spasí nie preto, že verí, ale preto verí, lebo je predurčení na spasenie, lebo je vyvolený bohom. Jedným z dôkazov vyvolenosti človeka je úspoech v podnikaní (zbohatnutie).