FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kalkul predikátový


kalkul predikátový

- rozšírenie výrokového kalkulu formalizáciou záverov založených na vnútornej štruktúre vyrokov. Predikátový kalkul zostavil Frege a podstatne obohacuje aristotelovskú i tradičnú sylogistiku.