FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kalkul (logika moderná)


kalkul ( logika moderná)

- systém znakov a pravidiel operovania s týmito znakmi, t. j. pravidiel vz»ahujúcich sa iba na tvar tychto znakov, nie na ich význam ( L645;296).