FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kalkul logický (l289)


kalkul logický ( L289)

- je prostriedok na analýzu metód správneho usudzovania a báza, na ktorej sú budované exaktné vedecké teórie. Je vybudovaných množstvo klasických a neklasickych logických kalkulov. Vďaka tomu, že tieto kalkuly sa budovali ako axiomatické formalizované teórie, ich význam a využitie presahuje pôvodne zamýšlanú oblasť ( L289;9).