FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jota-operátor


jota-operátor

- menotvorný operátor, ktorý tvorí jazykovej formy výrokovej funkcie meno, opis, určitého jednotlivého indivídua. Ako symbol sa používa grécke písmeno jota, za ktorým nasleduje individuová premenná: ,x (čítame: to x, ktoré), napr.

(,x) x je autorom "Fausta"

čo čítame: "ten, kto je autorom 'Fausta'" alebo jednoducho "autor 'Fausta'" (cf L645;294-295).

----------------
jota-operátor>