FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ježiš kristus (katolicizmus)


Ježiš Kristus ( katolicizmus)

- má byť poznaný a jeho poznaním majú byť všetci ľudia zachránení - to chce Boh (450). Preto je nevyhnutné, aby Kristus bol hlásaný všetkým národom a všetkým ľuďom, aby tak zjavenie dospelo do všetkých končín sveta ( L1250;36).