FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jednoznačnosť


jednoznačnosť

- univocita - sémantický vzťah medzi slovami a predmetmi, keď rovnaké slová označujú rôzne predmety v tom istom význame. Napr. vo vete 'Jana, Helena a Milan sú ľudia' znamená 'ľudia' pre všetky tri designáty to isté. 'Človke' označuje tie tri designáty jednoznačne (univoce) ( L55;160).