FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jednotka taxonomická


jednotka taxonomická

- súbor jedincov, ktorý sa určitými znakmi a vlastnosťami (uvedenými v diagnóze) líši od všetkých iných taxonomických jednotiek; napr. druh.