FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Jedinec µudský


jedinec µudský

- človek ako jedinečný predstaviteµ nejakého celku ( biologického druhu alebo sociálnej skupiny) ( L547;48).