FILIT
Obsah
Chronolˇgia
Registre
VyhÁadßvanie
Diskusia
Sprßva

Jazyky keltskÚ - prehÁad


jazyky keltskÚ - prehÁad

prakeltŔina

├─kontinentßlna skupina
│ │
│ ├─iberokeltskß podskupina
│ │ │
│ │ ├─jazyk Ditanov
│ │ ├─jazyk Bellerov
│ │ ├─jazyk Lusonov
│ │ .
│ │ .
│ │
│ └─stredoeurˇpska a vychodoeurˇpska podskupina
│ │
│ ├─jazyk Galov
│ ├─jazyk Galatov
│ ├─jazyk Bˇjov
│ .
│ .

└─ostrovnß skupina

├─goidelskß podskupina
│ │
│ ├─Ý°Ŕina
│ ├─gaelŔina
│ └─manŔina

└─britskß podskupina

├─wale╣tina
├─cornwalŔina
└─bretˇnŔina

(cf. L898;145).