FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jazyk vedy


jazyk vedy

- sústava komunikačných peostriedkov vedy, ktorá zahrnuje jazykové prostriedky v tradičnom zmysle slova a všetky ďalšie prostriedky, tkoré sú schopné reprezentovať vedecky relevantné informácie ( L171;65).