FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jazyk vedecký


jazyk vedecký

- znaková sústava, ktorá slúži pre internú komunikáciu a prezentáciu výsledkov vo vede.

Vedecký jazyk pozostáva z nejakého fragmentu prirodzeného jazyka a špeciálnej terminológie spolu s pravidlami pre ich používanie. Výber fragmentu prirodzeného jazyka i terminológia sú vždy špecifické pre tú ktorú vednú disciplínu.

Význam každého výrazu vedeckého jazyka musí byť jednoznačný; odborné termíny, ktoré spĺňajú tuto podmienku implicitne, a prevzaté prvky prirodzeného jazyka sa musia sravidla spresniť ( L1281;206).