FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jazyk symbolický


jazyk symbolický

- umelý jazyk, ktorý je postavený na prirodzenom jazyku a naspäť doň preložiteľný čiže neexistujúci nezávisle od neho a v ktorom má každý výraz presne ten význam, ktorý mu je výslovne daný. Symbolické jazyky sú predstupňom pri výstavbe formalizovaného jazyka ( L327;15 L534;464).

-------------------
jazyk symbolický>