FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jazyk selekčný


jazyk selekčný = selekčný informačný jazyk = prieskumový jazyk = informačno-selekčný jazyk

- informačný jazyk používaný pri formulovaní selekčných údajov. Pomocou selekčného jazyka sa v bibliografii vytvára sústava znakov, ktoré slúžia na usporiadavanie, ukladanie, vyhľadávanie a šírenie bibliografických informácií. Selekčný jazyk je určený na zápis informácií, triedenie informácií, uloženie informácií a na vyhladávanie informácií. Selekčný jazyk je triediaci a vyhľadávací jazyk, pomocou ktorého sa dá vyjadriť štruktúra formálnych a sémantických vlastností dokumentu a používateľskej požiadavky. Selekčný jazyk je určitý špecializovaný umelý jazyk, ktorý tvorí o. i. spojovací článok medzi používateľom a jeho informačným systémom ( L509;110 L1092;12).