FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jazyk mřtvy


jazyk mřtvy

- jazyk, ktorý prestal plniť funkciu materinského a národného jazyka. Možno ho rozdeliť do troch skupín: 1. mřtvy jazyk, z ktorého sa vyvinuli dnešné jazyky, napr. archaická čínština, grabar čiže staroarménčina, latinčina, sanskrit, starogréčtina, staroperzština; 2. mřtve jazyky, ktoré zanikli, lebo vymreli ich nositelia, napr. etruština, gótčina, chetitčina, polabčina, pruština, sumerčina, tocharčina; mřtve jazyky, ktoré sa rozplynuli v iných jazykoch, čo sa na ne navrstvili a prevzali z nich isté prvky, napr. dácky substrát v rumunčine, iberský substrát v španielčine ( L534;287).