FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jazyk (jakobson, r.)


jazyk ( Jakobson, R.)

- obsahuje vždy niekoľko súbežných štruktúr, z ktorých každá je charakterizo- vaná inou funkciou ( L153;219).