FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jazyk filozofie (riška, a.)-ei


jazyk filozofie ( Riška, A.)-EI

EI1.
Jazyk filozofie je jazyk, "ktorým sú vyjadrené výsledky filozofických činností"; jazyk filozofie je rovnako diferencovaný ako sama filozofia: "Na jednej strane máme napr. jazykové šifry Hedeggerove, svojrázne formulácie fenomenológov alebo heglov((46-47))cov, na druhej strane pomerne jednoduchý jazyk logických empiristov, ktorí čiastočne používajú i formalizované jazyky. ŕilozofické koncepcie sa v snahe po pôvodnosti pýšia práve svojráznym, individualizovaným jazykom." ( L184;46-47)