FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ján z kríža


Ján z Kríža (1542 - 1591) San Juan de la Cruz = Juan de Yepes y Álvarez

- španielsky mystik, v ktorého diele dosahuje špnielsky mysticizmus najväcšiu intenzitu a čistotu. Vpo svojej poézii opisuje mystickú cestu ľudskej duše k splynutiu s Bohom. Podobne ako Terézia Ježišova tlmočí svoje mystické zanietenie obrazmi žeravo erotickými. Vytvára tak poéziu s dvojakým plánom, ktorej plný zmysel je hermeticky uzatvorený tomu, kto nemá kľúč k jej symbolike. Ján preto k svojím básňam napísal štyri prozaické komentáre, ktoré vedno tvoria ucelenú náuku mystickej teológie.