FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ján pavol ii. - biobibliografia


Ján Pavol II.

* 18. mája 1920 v dedinke Wadowice pri Krakove
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1928
- zomiera matka K. Wojtylu; vychovával ho ďalej otec, človek uzavretý a hlbokej viery

...
- Po čas štúdia na gymnáziu sa venuje so záujmom poľskej literatúre, divadlu a písaniu veršov; v čase, keď sa stáva pápežom, bol autorom vyše 400 básní

1939
- sa po maturite prihlasuje na oddelenie poľskej filológie Filozofickej fakulty Jagelonského univerzity v Krakove

...
- V Krakove ho zastihla vojna. Školy boli zatvorené. Spočiatku pracuje ako nádenník v kameňolome, potom ako kurič v kotolni papierenskej továrne. Aktívne sa zúcastňuje zakladania a činnosti ilegálneho poetického divadla ako autor, režisér i herec. Vstupuje do ilegálneho seminára v rezidencii krakovského arcibiskupa a zároveň sa prihlasuje na teologickú fakultu univerzity takisto pôsobiacej ilegálne. Za všetku túto činnosť hrozil trest smrti

1946
- november
- po skončení štúdií bol vysvätený a odchádza na dalšie štúdiá do Ríma

...
- V Ríme študuje na najpoprednejšej univerzite, ktorú vedú dominikáni a dodnes patrí k najhlavnejším rímskym univerzitám - na univerzite Angelicum. Po návrate do Póľska je zapojený do pastoračnej práce v Krakove. Súčasne prednáša v seminári a na univerzite

1958
- sa stáva biskupom

1959
- vychádza "Ocena mozlivosci zbudowania etyki chrzescijanskej przy zaloze- niach systemu Maksa Schelera"

1964
- sa stáva arcibiskupom

1967
- sa stáva kardinálom

1978
- sa stáva pápežom. Aktivne ovláda mnohé jazyky, využíva najmodernejšie psychologické a sociologické poznatky, využíva modernú techniku, masmédiá. Zároveň žije intenzívny duchovný život. Mnohé cesty, čulá diplomacia

1981
- 13. mája
- neúspešný atentát naňho na svätopeterskom námestí

1982
- cesta do Veľkej Británie, potom do Argentíny