FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jakobíni


jakobíni

- počas Francúzskej revolúcie členovia najradikálnejšieho politického klubu založeného 1789. Ich zasadnutia sa konali v bývalom kláštore sv. Jakuba (odtiaľ názov). Po zvrhnutí girondistov 1793 prevzali vládu a nastolili krvavú diktatúru (do smrti M. de Robespiera 1795). Klub definitívne zanikol 1799 ( L715;304).