FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ja transcendentálne (kant, j.)


ja transcendentálne ( Kant, I.)

- ono ja, ktoré si predstavuje empirické ja, poznáva ho a posudzuje. Empirické ja vždy už predpokladá toto transcendentálne, neempirické ja ( L55; 126).