FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Izrael


Izrael

- 1. druhé meno Jákoba ( 1M 35,10);

2. podľa Biblie vyvolený ľud, ktorý pochádza z Jákoba. Tento ľud sa skladá z 12 kmeňov, každý z nich pochádza z jednotlivých Jákobových synov (Rúben, Šimeón, Lévi, Júda, Jissáchár, Zebulún, Jozef, Benjamin, Dán, Naftálí, Gád, Ašér). Bohom Izraela je Jahve. V 13. storočí pr. n. l. obsadí kmeňový zväz Izrael Palestínu (dobývanie Kanaánu), založí štát a utvorí inštitúciu kráľovstva. Po Šalamúnovej smrti sa krajina rozpadne na dve časti: na severnú časť, Izrael, a južnú časť, Júdu - 2;

3. severná časť krajiny po jej rozdvojení (k jeho kráľovstvu sa pripojilo 10 kmeňov) (cf. Izrael (64)).

---------
Izrael>