FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Íšvara


Íšvara (sans. Pán vesmíru)

- prejavené božstvo, najvyšší vládca v oblasti bytia; najvyšší silový faktor v bytosti, ktorého tendencie sú bozžské; silový princíp božej povahy v tele, ktorý potláča prejavy všetkych elementárnych sklonov, ak to človek umožní tý, že Išvarovi preukazuje úctu a správne ho rešpektuje ( L396;186-187).