FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Istota (descartes, r.)


istota ( Descartes, R.)

Pravá istota je formálna istota rozumu, istota očistená od neistoty skutočnosti. Táto rozumová istota je odvodená z modelu matematickej istoty, matematika je základná forma všetkého rozumového myslenia. Ak chceme získať istotu, musíme vylúčiť všetky skutočnosti ( L625;22-23).