FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Inžinierstvo chemické


inžinierstvo chemické

- technický odbor za oberajúci sa vypracúvaním, zavádzaním a kontrolou chemických procesov a konštrukciou, dimenzovaním a používaním prístrojov a zariadení na chemické procesy v priemyselnom meradle ( L159;156).