FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Interpretácia diela umeleckého


interpretácia diela umeleckého

- každé opakovanie diela, každý dotyk s ním, proces obsiahnutý v recepcii diela, v priebehu ktorého dielo vyrastá vo svojej celistvosti v inom vedomí, kde sa znovu buduje zo svojich zložiek ( L1374;437).