FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Interpretácia - druhy/príklady


interpretácia - druhy/príklady

alegória

interpretácia diela
interpretácia diela umeleckého
interpretácia hudobná