FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Internacionalizácia ekonomiky


internacionalizácia ekonomiky

- zmedzinárodňovanie ekonomiky, proces prerastania národnych reprodukčných procesov na články širšieho medzinárodného reprodukčného procesu vplyvom medzinárodnej deľby práce.