FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Interakcia hmotných objektov elektromagnetická


interakcia hmotných objektov elektromagnetická

- interakcia medzi hmotnými objektami s elektrickým nábojom alebo magnetickým momentom, ktorá podmieňuje existenciu príťažlivých síl a odpudivých síl medzi týmito objektami; táto interakcia sa uyplatňuje tak medzi mikroobjektami, ako aj medzi makroobjektami ( L321;33).