FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Intencia


intencia (lat.)

- zameranie myslenia alebo vôle na niečo, zámer, úmysel; smerovanie, zacielenie.