FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Integrita spoločnosti


integrita spoločnosti

- je zabezpečovaná rešpektovaním a uplatňovaním súhrnu požiadaviek, noriem, očakávaní, hodnôt spájajúcich jednotlivcov v rámci skupiny. Predpokladom integrity spoločnosti je spoločenská normativita ( L1293;17).