FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Inštitúcia finančná


inštitúcia finančná

- spoločenská inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je sprostredkúvanie finančných transakcií medzi dlžníkmi a veriteľmi; v tomto zmysle možno finančnú inštituciu chápať ako finančného sprostredkovateľa.