FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Inštitúcia - druh/príklad


inštitúcia - druh/príklad

inštitúcia ekonomická

inštitúcia kultúrna

inštitúcia politická
inštitúcia príbuzenská

inštitúcia spoločenská

inštitúcia vedecká
inštitúcia všeobecnovzdelávacia
inštitúcia výchovná
inštitúcia vzdelávacia