FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Inkorporovať


inkorporovať (lat.)

- včleňovať, včleniť, pripájať, pripojiť, zlučovať, zlúčiť.