FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Informácia (teória informácie)


informácia (teória informácie)

- miera zmenšenia neurčitosti vo výskyte náhodnych udalostí (cf. L74;281).