FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Informácia relevantná


informácia relevantná

- informácia, v ktorej je zhoda medzi žiadanou a nájdenou informáciou. Za relevantnú informáciu sa pokladá informácia, ktorej sémantický obsah zodpovedá používateľovmu dotazu. Relevantná informácia je informácia, ktorá zodpovedá na dotaz tak, ako bol formulovaný ( L1092;8,13).