FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Infantilizmus psychický


infantilizmus psychický

- citová a vôµová labilita s pretrvávaním detskej predstavivosti, nezrelosti správania, pri normálnom rozumovom vývoji ( L571;78).