FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Indukcia matematická


indukcia matematická

- spôsob dôkazu niektorých matematických tvrdení zakladajúci sa na tejto vlastnosti celých čísel: nech K je taká podmnožina množiny Z celých čísel, že

1. obsahuje celé číslo k ,
0

2. ak k î K, tak aj (K+1) î K.

Potom K obsahuje všetky celé čísla väčšie alebo sa rovnajúce číslu k . 0