FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Individuálne (filozofia európska)


individuálne ( filozofia európska)

- je poznateľné len do tej miery, do akej sa nám podarí pochopiť ho ako určitý priesečník všeobecného a zvláštneho. V európskej filozofickej tradícii sa v podstate pochybuje o možnosti poznať individuálne ( L83;119).