FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Individualizmus


individualizmus

- 1. postoj k svetu určovaný vyhranenými osobnými názormi, predstavami a cieµmi. Výraz "individualizmus" má hanlivý význam potiaµ, pokiaµ vyrastá zo sebectva, bezohladnosti a sebalásky. Individualizmus je pozitívnou ľivotnou orientáciou, pokiaµ je sebaobrannou reakciou na zaslepenos», predsudky a pokrytecké konvencie kolektívu alebo tlak spoločenských inątitúcií a politickej moci, deformujúcich rozvoj a prejavy µudskej osobnosti.

2. Individualizmus tvorí základné predpoklady tvorby a črtu umenia, ktorá sa prejavuje v úsilí tvorcu vytvori» originálne umelecké dielo.

Individualizmus sa zakladá na princípe preferencie jednotlivca a jeho autonómie voči spoločnosti.

------------------
individualizmus>