FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Indexovanie


indexovanie

- pripisovanie indexu do zátvorky za predpočítačovojazykový názov entity, napríklad výraz '(Aristoteles)' za výrazom 'sloboda' vo výraze

'sloboda (Aristoteles)'.