FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Incipit


incipit (lat.)

- 1. začiatočné slová textu starého rukopisu alebo tlače (doslovne: "začína sa" - týmto textom začínali najstaršie tlačené knihy, kým nebol známy titulný list); skratka inc.; 2. vstupná fáza kompozície ( L163;396 L715;289)