FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Impulz rytmický


impulz rytmický

- vo verzológii: očakávanie, že za jazykovou jednotkou, istým spôsobom rytmicky usporiadanou, bude nasledovať ďalšia, organizovaná tým istým alebo podobným spôsobom ( L715;627).