FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Imperatív kategorický


imperatív kategorický

- veta, ktorá má formu bezpodmienečného príkazu. Podľa Kanta je to základný etický zákon, mravná zásada, ktorá núti človeka vykonať nejaký čin (alebo mu v tom bráni) bez ohľadu na osobný záujem alebo zisk vyplývajúci z tohto činu.

------------------------
imperatív kategorický>