FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Imanentný


imanentný (z lat.) imanentný (FT)

- jestvujúci alebo trvajúci v niečom, vnútorný, vlastný niečomu; tkvejúci v samej podstate vecí, týkajúci sa vnútornej stránky veci, majúci vnútornú súvislos»; vyplývajúci zo samej veci, z jej podstaty.