FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Ilustrácia


ilustrácia

- obrázky, kresby doplňujúce, spestrujúce alebo objasňujúce text; názorné objasnenie výkladu príkladmi, pokusmi a pod.; zhotovovanie obrázkov, kresieb ap. do textu; ilustrovanie ( L163;391).