FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ignoratio elenchi


ignoratio elenchi (lat.)

- nepoznanie argumentu na vyvrátenie protikladného tvrdenia. Logická chyba v dôkaze, pomenovaná "zámena tézy" a spočívajúca v tom, že sa nedokazuje téza, ktorú treba dokázať, ale iná.