FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Identita


identita (lat.)

- zhodnos», totoľnos». Identita je vlastnos» toho, čo je identické, t. j. zhodné (totoľné v jedinečnosti, rovnaké), i keď trebárs aj rozličným spôsobom vnímané alebo nazývané.

-----------
identita>